In de bulk solidshandling en procestechnologie wordt pneumatisch transport zeer veelvuldig toegepast. Met name dit pneumatische transport is een gebied van procestechniek waar vaak (onnodige) complicaties optreden. Het vereist de nodige ervaring en kennis om een goed werkend pneumatisch transportsysteem te ontwerpen. Ook de verschillende mogelijkheden in pneumatisch transport maken de noodzaak tot het hebben van kennis van zaken nog groter.

S.T. Projects heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van pneumatisch transport. Als gevolg hiervan wordt S.T. Projects steeds vaker betrokken bij :

  • Pneumatisch transport van creamers en instant poeders waarbij
    de product-eigenschappen bewaard dienen te blijven
  • Pneumatisch transport van gemengde producten waarbij
    ontmenging / segregatie moet worden voorkomen

Omdat door onze werkzaamheden op het gebied van bulk solidshandling en procestechnologie het ontwerpen van goed werkende pneumatische transporten één van onze hoofd activiteiten is , kan S.T. Projects haar klanten voorzien van doordachte installaties op het gebied van:

Continue
“dense phase”
pneumatisch
druk-transport
“Dense phase”
pneumatisch
druk-transport
met “air assist”
technologie
 
“Dense phase”
vacuum-
transport
st dense phase continu 50x50.png dense phase druktransport airassist 50x50.png st dense phase vacuum 50x50.png
     
“Dilute phase”
blaas-transport
 
“Dilute phase”
vacuum-
transport

Continue “slow
flow dense
phase” druk-
transport

st dilute phase blaas 50x50.png st dilute phase vacuum 50x50.png st slow flow dense phase druktransport 50x50.png
     
Vacuum venturi
perslucht
transport
Venturi
blaas
transport
Venturi
perslucht
transport
 
STP.png STP.png st venturi 50x50.png

 Een cruciale rol in deze installaties spelen de hierin geïntegreerde componenten zoals bijvoorbeeld :

  • Drukvaten
  •  Sluizen
  •  Wissels
  •  Blower